Poliklinika Varnava

“Mesto zdravlja”

Varnava, jedan od Hristovih apostola, postradao oko 62. godine nove ere.

 

      „Na mestu gde počivahu mošti svetog apostola Varnave, zbivahu se divna čudesa: bolesnik koji slučajno prenoći na tom mestu dobi zdravlje! Kada se to proču donošahu mnoge bolesne i raslabljene i svi potpuno isceljivahu i vraćahu se zdravi domovima svojim. Tamo hromi dobivahu hod, slepi vid, bolesni isceljenje…

 

      …i to mesto nazvahu „Mesto zdravlja“

Poliklinika Varnava

“Mesto zdravlja”

Varnava, jedan od Hristovih apostola, postradao oko 62. godine nove ere.

 

      „Na mestu gde počivahu mošti svetog apostola Varnave, zbivahu se divna čudesa: bolesnik koji slučajno prenoći na tom mestu dobi zdravlje! Kada se to proču donošahu mnoge bolesne i raslabljene i svi potpuno isceljivahu i vraćahu se zdravi domovima svojim. Tamo hromi dobivahu hod, slepi vid, bolesni isceljenje…

 

      …i to mesto nazvahu „Mesto zdravlja“

Naš tim

Naš tim

 • dr Gordana Petrović

  dr Gordana Petrović

  Specijalista interne medicine gastroenterolog
 • dr Mirjana Radisavljević

  dr Mirjana Radisavljević

  Specijalista interne medicine gastroenterolog
 • dr Zoran Blagojević

  dr Zoran Blagojević

  specijalista interne medicine gastroenterolog
 • dr Natalija Vuković

  dr Natalija Vuković

  Anesteziolog i reanimatolog
 • prof. dr Milan Pavlović

  prof. dr Milan Pavlović

  specijalista interne medicine kardiolog
 • doc. dr Sonja Šalinger Martinović

  doc. dr Sonja Šalinger Martinović

  specijalista interne medicine kardiolog
 • dr Danijela Đorđević

  dr Danijela Đorđević

  specijalista interne medicine kardiolog
 • dr Goran Damnjanović

  dr Goran Damnjanović

  specijalista interne medicine kardiolog
 • dr Sanja Jović

  dr Sanja Jović

  specijalista interne medicine kardiolog
 • dr Mirko Stojanović

  dr Mirko Stojanović

  specijalista interne medicine
 • prof. dr Milica Pešić

  prof. dr Milica Pešić

  specijalista interne medicine endokrinolog
 • doc. dr Saša Radenković

  doc. dr Saša Radenković

  specijalista interne medicine endokrinolog
 • dr Danijela Stojić

  dr Danijela Stojić

  specijalista interne medicine endokrinolog
 • dr Snežana Đorđević

  dr Snežana Đorđević

  pneumoftiziolog
 • prof. dr Miodrag Vučić

  prof. dr Miodrag Vučić

  specijalista interne medicine hematolog
 • dr Jovica Stanojković

  dr Jovica Stanojković

  specijalista interne medicine reumatolog
 • prof. dr Branka Mitić

  prof. dr Branka Mitić

  specijalista interne medicine nefrolog
 • dr Dragoslav Stojanović

  dr Dragoslav Stojanović

  specijalista interne medicine nefrolog
 • prof. dr Saša Živić

  prof. dr Saša Živić

  specijalista pedijatrije endokrinolog
 • prof. dr Emilija Golubović

  prof. dr Emilija Golubović

  specijalista pedijatrije nefrolog
 • prof. dr Zlatko Đurić

  prof. dr Zlatko Đurić

  specijalista pedijatrije gastroenterolog
 • dr Sonja Filipović

  dr Sonja Filipović

  specijalista pedijatrije
 • dr Snežana Nikolić

  dr Snežana Nikolić

  specijalista pedijatrije
 • dr Snežana Zdravković

  dr Snežana Zdravković

  specijalista pedijatrije
 • dr Vesna Bojić

  dr Vesna Bojić

  specijalista pedijatrije pulmolog
 • dr Sandra Stanković

  dr Sandra Stanković

  specijalista pedijatrije endokrinolog
 • Snežana Jović

  Snežana Jović

  viši dijetetičar
 • prof. dr Goran Stanojević

  prof. dr Goran Stanojević

  specijalista opšte hirurgije
 • dr Branko Branković

  dr Branko Branković

  specijalista opšte hirurgije
 • dr Dragoslav Marić

  dr Dragoslav Marić

  specijalista opšte hirurgije
 • dr Dragana Buđevac

  dr Dragana Buđevac

  specijalista opšte hirurgije
 • dr Igor Smiljković

  dr Igor Smiljković

  specijalista opšte hirurgije
 • dr Milanka Mrvić

  dr Milanka Mrvić

  anesteziolog – reanimator
 • dr Slobodan Ćirić

  dr Slobodan Ćirić

  specijalista radiologije
 • dr Saša Kovačević

  dr Saša Kovačević

  specijalista radiologije
 • dr Vesna Milojković

  dr Vesna Milojković

  specijalista radiologije
 • dr Miodrag Ilić

  dr Miodrag Ilić

  specijalista radiologije
 • dr Nataša Radovanović

  dr Nataša Radovanović

  specijalista radiologije
 • dr Dragan Pančić

  dr Dragan Pančić

  specijalista radiologije
 • Dr Maja Jocić

  Dr Maja Jocić

  specijalista radiologije
 • dr Dušica Ranđelović

  dr Dušica Ranđelović

  psihijatar
 • dr Radmila Stanković Džinčić

  dr Radmila Stanković Džinčić

  neuropsihijatar
 • dr Dijana Bašić

  dr Dijana Bašić

  psihijatar
 • dr Vesna Tamburić

  dr Vesna Tamburić

  psihijatar
 • dr Jelena Matejić

  dr Jelena Matejić

  psihijatar
 • dr Ljubiša Milosavljević

  dr Ljubiša Milosavljević

  neuropsihijatar
 • dr Ivana Stojkov

  dr Ivana Stojkov

  psihijatar
 • Ass. dr sci. med. Miodrag Stanković

  Ass. dr sci. med. Miodrag Stanković

  dečji psihijatar
 • dr Biljana Cvetković

  dr Biljana Cvetković

  neurolog
 • dr Gordana Jović

  dr Gordana Jović

  psihijatar
 • dr sci. med. Vuk Milošević

  dr sci. med. Vuk Milošević

  neurolog
 • dr Ana Pražić

  dr Ana Pražić

  neurolog
 • dr Gordana Petrović

  dr Gordana Petrović

  Specijalista interne medicine gastroenterolog
 • dr Mirjana Radisavljević

  dr Mirjana Radisavljević

  Specijalista interne medicine gastroenterolog
 • dr Zoran Blagojević

  dr Zoran Blagojević

  specijalista interne medicine gastroenterolog
 • dr Natalija Vuković

  dr Natalija Vuković

  Anesteziolog i reanimatolog
 • prof. dr Milan Pavlović

  prof. dr Milan Pavlović

  specijalista interne medicine kardiolog
 • doc. dr Sonja Šalinger Martinović

  doc. dr Sonja Šalinger Martinović

  specijalista interne medicine kardiolog
 • dr Danijela Đorđević

  dr Danijela Đorđević

  specijalista interne medicine kardiolog
 • dr Goran Damnjanović

  dr Goran Damnjanović

  specijalista interne medicine kardiolog
 • dr Sanja Jović

  dr Sanja Jović

  specijalista interne medicine kardiolog
 • dr Mirko Stojanović

  dr Mirko Stojanović

  specijalista interne medicine
 • prof. dr Milica Pešić

  prof. dr Milica Pešić

  specijalista interne medicine endokrinolog
 • doc. dr Saša Radenković

  doc. dr Saša Radenković

  specijalista interne medicine endokrinolog
 • dr Danijela Stojić

  dr Danijela Stojić

  specijalista interne medicine endokrinolog
 • dr Snežana Đorđević

  dr Snežana Đorđević

  pneumoftiziolog
 • prof. dr Miodrag Vučić

  prof. dr Miodrag Vučić

  specijalista interne medicine hematolog
 • dr Jovica Stanojković

  dr Jovica Stanojković

  specijalista interne medicine reumatolog
 • prof. dr Branka Mitić

  prof. dr Branka Mitić

  specijalista interne medicine nefrolog
 • dr Dragoslav Stojanović

  dr Dragoslav Stojanović

  specijalista interne medicine nefrolog
 • prof. dr Saša Živić

  prof. dr Saša Živić

  specijalista pedijatrije endokrinolog
 • prof. dr Emilija Golubović

  prof. dr Emilija Golubović

  specijalista pedijatrije nefrolog
 • prof. dr Zlatko Đurić

  prof. dr Zlatko Đurić

  specijalista pedijatrije gastroenterolog
 • dr Sonja Filipović

  dr Sonja Filipović

  specijalista pedijatrije
 • dr Snežana Nikolić

  dr Snežana Nikolić

  specijalista pedijatrije
 • dr Snežana Zdravković

  dr Snežana Zdravković

  specijalista pedijatrije
 • dr Vesna Bojić

  dr Vesna Bojić

  specijalista pedijatrije pulmolog
 • dr Sandra Stanković

  dr Sandra Stanković

  specijalista pedijatrije endokrinolog
 • Snežana Jović

  Snežana Jović

  viši dijetetičar
 • prof. dr Goran Stanojević

  prof. dr Goran Stanojević

  specijalista opšte hirurgije
 • dr Branko Branković

  dr Branko Branković

  specijalista opšte hirurgije
 • dr Dragoslav Marić

  dr Dragoslav Marić

  specijalista opšte hirurgije
 • dr Dragana Buđevac

  dr Dragana Buđevac

  specijalista opšte hirurgije
 • dr Igor Smiljković

  dr Igor Smiljković

  specijalista opšte hirurgije
 • dr Milanka Mrvić

  dr Milanka Mrvić

  anesteziolog – reanimator
 • dr Slobodan Ćirić

  dr Slobodan Ćirić

  specijalista radiologije
 • dr Saša Kovačević

  dr Saša Kovačević

  specijalista radiologije
 • dr Vesna Milojković

  dr Vesna Milojković

  specijalista radiologije
 • dr Miodrag Ilić

  dr Miodrag Ilić

  specijalista radiologije
 • dr Nataša Radovanović

  dr Nataša Radovanović

  specijalista radiologije
 • dr Dragan Pančić

  dr Dragan Pančić

  specijalista radiologije
 • Dr Maja Jocić

  Dr Maja Jocić

  specijalista radiologije
 • dr Dušica Ranđelović

  dr Dušica Ranđelović

  psihijatar
 • dr Radmila Stanković Džinčić

  dr Radmila Stanković Džinčić

  neuropsihijatar
 • dr Dijana Bašić

  dr Dijana Bašić

  psihijatar
 • dr Vesna Tamburić

  dr Vesna Tamburić

  psihijatar
 • dr Jelena Matejić

  dr Jelena Matejić

  psihijatar
 • dr Ljubiša Milosavljević

  dr Ljubiša Milosavljević

  neuropsihijatar
 • dr Ivana Stojkov

  dr Ivana Stojkov

  psihijatar
 • Ass. dr sci. med. Miodrag Stanković

  Ass. dr sci. med. Miodrag Stanković

  dečji psihijatar
 • dr Biljana Cvetković

  dr Biljana Cvetković

  neurolog
 • dr Gordana Jović

  dr Gordana Jović

  psihijatar
 • ass. dr sci. med. Vuk Milošević

  ass. dr sci. med. Vuk Milošević

  neurolog
 • dr Ana Pražić

  dr Ana Pražić

  neurolog

Zadovoljni pacijenti

 • Preporuka!

  Odlična saradnja medicinskog osoblja poliklinike sa pacijentom.

   

  Marko Tasić
 • Preporuka!

  Lepo je otići kod lekara i osećati se kao čovek. Pedijatar Snežana Nikolić – veliki čovek, veliki humanista, samim tim i dobar doktor.

   

  Danica sa mamom i tatom
 • Preporuka!

  Izvandredan stručan tim, predivne medicinske sestre i doktori. Puno uspeha u daljem radu!

   

  Todorović
 • Preporuka

  Nije joj teško da uvek bude na raspolaganju za naše mališane. Profesionalac. Doktorka Sonja Filipović

  S.K.

Zadovoljni pacijenti

 •  

  Odlična saradnja medicinskog osoblja poliklinike sa pacijentom.

   

  Marko Tasić
 •  

  Lepo je otići kod lekara i osećati se kao čovek. Pedijatar Snežana Nikolić – veliki čovek, veliki humanista, samim tim i dobar doktor.

   

  Danica sa mamom i tatom
 •  

  Izvandredan stručan tim, predivne medicinske sestre i doktori. Puno uspeha u daljem radu!

   

  Todorović
 •  

  Nije joj teško da uvek bude na raspolaganju za naše mališane. Profesionalac. Doktorka Sonja Filipović

   

  S.K.

Novosti

Novosti

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

Ostavite nam svoj email i budite u toku sa dešavanjima u poliklinici Varnava!

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

Ostavite nam svoj email i budite u toku sa dešavanjima u poliklinici Varnava!

Pozovite