depresija

DEPRESIJA - BOLEST DANAŠNJICVE ILI STIL ŽIVOTA? - Dr Radmila Džinčić

Depresija spada među najrasprostranjenija oboljenja današnjice. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, do 2020. godine biće vodeća bolest.

Šta je depresija i koji su najčešći simptomi?

Subscribe to RSS - depresija