HEARTVIT-T EKG telemetrijski sistem

Pored klasičnog 24-satnog elektrokardiograma, ili Holter monitoringa, koji se radi u našoj poliklinici, predstavljamo vam jedan od najsavremenijih aparata za izvođenje metode kontinuiranog ambulantnog elektrokardiograma -  HEARTVIT-T EKG telemetrijski sistem.

Uređaj radi tako što neprestano snima EKG signale, i preko mobilnog telefona prenosi iste (sa kompletnom analizom) do mobilnog telefona ili na e-mail vašeg doktora. Dok nosite aparat u stalnom ste kontaktu sa Vašim kardiologom 24 sata, onoliko dana koliko je potrebno do registrovanja srčanog poremećaja i konačne odluke o daljem načinu lečenja.

Aparat je namenjen:

- Pacijentima sa tegobama kao sto su gubitak svesti nepoznatog uzroka, nesvestica, vrtoglavica, iznenadna slabost, osećaj lupanja, preskakanja srca, koji nije prethodno dijagnostikovan klasičnim metodama

- Pacijentima sa visokim kardiovaskularnim rizikom, u odsustvu subjektivnih tegoba, u cilju procene rizika i praćenja efekta terapije

- Pacijentima sa dijagnostikovanom koronarnom bolešću, kod simtomatskih bolesnika koji nisu sposobni da izvedu test fizičkim opterećenjem, radi detekcije asimptomatske miokardne ishemije, i radi procene učestalosti epizoda miokardne ishemije tokom dnevnih aktivnosti

- Kod praćenja efekata propisane terapije za poremećaje srčanog ritma, kao i evaluacije medikamentne terapije u koronarnih bolesnika.

HEARTVIT-T EKG telemetrijski sistem je nov, savremen metod kontinuiranog monitoringa elektrokardiograma (EKG-a), umnogome napredniji od klasičnog Holter monitoringa. On omogućava višednevno "real time" praćenje srčanog rada. HEARTVIT-T automatski detektuje poremećaje srčanog ritma (bradikardiju, tahikardiju, pauzu, aritmije) i šalje EKG snimak na email doktora kada je to zaista neophodno.

Na osnovu analize snimljenog EKG-a, vaš kardiolog daje savet, predlaže dalju dijagnostiku ili lečenje.